• Met de financiële steun van:

Een maximale impact voor iedere videoboodschap

Viewz

“De toekomst bevindt zich meer en meer online. Onze doelstelling bestaat erin om video’s van bedrijven op een eenvoudigere en goedkopere manier bij de kijkers te krijgen.” - Levi Heymans, zaakvoerder 

De juiste video op de juiste plaats

Indigo Media en MediaFocus houden zich beiden bezig met het maken van videoproducties. Waar de expertise van MediaFocus zich bevindt in de naverwerking van beeldmateriaal, focust Indigo Media zich op het verzamelen van beeldmateriaal. Deze complementaire competenties leidden in het verleden al vaak tot samenwerkingen. Vanuit een bestaande samenwerking kwamen de bedrijven tot de constatatie dat video's online niet optimaal gebruikt worden voor communicatie of publiciteit. Met de opkomst van sociale media en andere communicatievormen zijn de mogelijkheden van video exponentieel toegenomen. 

Idee

Beide bedrijven starten daarom met de bouw van een online platform. Dit is een geautomatiseerd systeem waarbij gezorgd wordt voor een geoptimaliseerde creatie, distributie en meting inzake videocommunicatie. De klemtoon ligt op het verkrijgen van de juiste video op de juiste plaats voor een optimaal bereik van de gewenste doelgroep met de hoogste return on investment.

Met oog op de doelgroep van de klant kunnen videoproducties gericht getoond worden op basis van onder meer leeftijd, interesses en woonplaats. De kracht van het nieuwe online platform zit in het feit dat alle media/mogelijke kanalen vanuit één distributiepunt beheerd en geoptimaliseerd kunnen worden. De nieuwe activiteit vormt de volgende stap in de optimalisatie van de klantenservice. 

Hindernissen

De grootste moeilijkheden bevinden zich op het vlak van development en implementatie. Aangezien het platform geconnecteerd moet zijn met alle mogelijke online media kanalen, waren de bedrijven genoodzaakt om op zoek te gaan naar een development partner. Ook het ‘geautomatiseerd’ systeem waar klanten live hun resultaten kunnen opvolgen, vormde een moeilijkheid.

Oplossing

Er werd beroep gedaan op de externe ondersteuning van Innotek om de moeilijkheden onder handen te nemen. Maarten Laga was de coach die Viewz mee hielp uitbouwen.

Coach: Maarten Laga (Luctor Consulting)
“Viewz is een innovatief idee van twee losstaande bedrijven. Doordat beiden een drukke agenda hebben, lag het niet voor de hand om de spin-off plannen te realiseren. Een strak schema hielp om vooruitgang te creëren in de oprichting van Viewz. Het product verder commercialiseren is nu de volgende stap.” 
Traject
  • Begeleiding bij de bepaling van de MVP-definitie
  • Ondersteuning bij de ontwikkelingsstrategie: activiteiten inhouse, outsourced, partner,…
  • Begeleiding bij het opstellen van een mini business plan
  • Ondersteuning bij het zoeken naar bijkomende investeringsmiddelen
Resultaten

De nieuwe activiteit is een soort joint venture tussen twee losstaande bedrijven met elk een drukke agenda. Hierdoor ontbrak het vaak aan tijd om de spin-off plannen te concretiseren. Door de verdere groei van beide moederbedrijven is de nood aan het Viewz platform verder gegroeid. Het platform werd bijgevolg toch verder ontwikkeld en momenteel is de eerste versie in gebruik.

Vandaag is de nieuwe vennootschap Viewz vof wel degelijk opgericht, maar de inspanningen en activiteiten van de spin-off blijven in eerste instantie gericht op het ondersteunen van de twee moederbedrijven. Een verdere commercialisatie van het platform, gericht op externe partijen, laat momenteel op zich wachten. Hier zal in de toekomst nog extra aandacht aan besteed moeten worden. Daarnaast werden er ook een aantal subsidiedossiers voorbereid en ingediend. Momenteel bevindt Viewz zich in de onderzoeksfase naar implementatie van de koppelingen. Later komt de optimalisatie en automatisatie van het platform aan bod. 

Deel dit op sociale media: