• Met de financiële steun van:

Hardwarecomponenten versnellen ontwikkeltijd van IGBT stacks

Spin-off Triphase in opstartfase

"Maarten heeft kennis van zaken en beschikt over een ruim netwerk in diverse domeinen, zoals HR, juridische aspecten, strategie, marketing en marketing. Bovendien zorgde hij ervoor dat we geregeld het operationele loslieten en strategisch gingen denken.”  - Frederik Loeckx, zaakvoerder

Ontwikkeling van hardwarecomponenten

Triphase levert energiesystemen (invertoren) aan een niche van onderzoeksinstellingen – en afdelingen wereldwijd. Dit is een markt met een hoge toegevoegde waarde en een relatief lage schaalbaarheid. Aan elk systeem dienen kleine of grotere aanpassingen te gebeuren op maat van de klant. Om de systemen snel aanpasbaar te maken, gebruikt Triphase een zelfontwikkelde IGBT driver en communicatiesystemen.

Idee

Ondernemingen die IGBT stacks maken, worden frequent geconfronteerd met uitdagingen rond aansturing van deze stacks. Vanuit de materiaalwereld komen nieuwe technologieën beschikbaar die sneller schakelen toelaten. Daarnaast is er een tendens naar steeds complexere architecturen met als doel een betere efficiëntie te bekomen. Hierdoor verhogen de uitdagingen en bijhorende risico’s. Om de risico’s voortaan beter te beheersen en de ontwikkeltijd van de IGBT stacks gevoelig te versnellen, ging Triphase verder met de ontwikkeling en het updaten van hardwarecomponenten waarmee de metingen van powerconversiesystemen kunnen gebeuren. Deze hardwarecomponenten vormen een inherent onderdeel van de systemen die Triphase NV vandaag op de markt zet en hebben een belangrijk marktpotentieel op zich. De hardware is voornamelijk interessant voor ondernemingen die zelf stacks en systemen realiseren.

Hindernissen

Waar de activiteit van het moederbedrijf zich situeert in de markt van turnkey solutions en projecten die gekenmerkt wordt door een high margin/low volume principe, bevindt de nieuwe activiteit zich in de productmarkt, gebaseerd op een low margin/high volume filosofie. Dit alles vergt andere vereisten, inzake competenties en kennis. Bovendien heeft Triphase ook nood aan een externe financier om de nieuwe activiteit op te starten.

Oplossing

Innotek-coach Maarten Laga van Luctor Consulting werd ingeschakeld om de moeilijkheden onder handen te nemen. 

Coach: Maarten Laga (Luctor Consulting)
“De grootste uitdaging bij Triphase bestond erin om alignering te creëren tussen de verschillende managers. Een gemeenschappelijke visie, efficiënt teamwerk en wederzijds vertrouwen vormen immers de solide basis voor verdere ontwikkelingen.” 
Traject
  • Begeleiding bij het definiëren van de structuren
  • Ondersteuning bij het opstellen van een personeelsplan
  • Begeleiding bij het uitwerken van een financieel plan (investeringsplan)
  • Ondersteuning bij het zoeken naar bijkomende investeringsmiddelen
  • Begeleiding bij de omschakeling van projectdenken naar productdenken
Resultaten

In eerste instantie werd de strategische impact en het strategisch belang van het spin-offtraject voor de gehele organisatie in kaart gebracht. Dat proces bracht een aantal interne problemen boven water, meer bepaald de verschillende visies van de Triphase managers. 

De strategie heeft meegeholpen om de onderliggende structuren voor te bereiden en de aandeelhouders te overtuigen. In parallel werd een financieringsstrategie voorbereid. De verschillende bedrijfscultuur tussen moederbedrijf – servicegericht bedrijf - en spin-off – productgericht bedrijf - werd opgevangen door een externe ‘trekker’ voor de nieuwe entiteit aan te trekken. De volgende stap is het aftoetsen van onderliggende assumpties in de markt. Hiervoor wordt een samenwerking met de KIC InnoEnergy beoogd. De gesprekken hierover zijn momenteel lopende en worden wellicht eind juni 2016 afgerond. Van zodra deze rond zijn, wordt de opstart van de spin-off voorzien. Er is nog geen concrete naam bekend. Het moederbedrijf zal een tijdje optreden als eerste klant van de spin-off.

Deel dit op sociale media: