• Met de financiële steun van:

Een agenda app voor beheerder en klant

Sanmax Online Agenda

“Geert heeft de troeven en hindernissen goed in beeld gebracht. Op basis daarvan heeft hij een businessplan opgesteld dat als uiteindelijk resultaat de Sanmax Online Agenda heeft opgeleverd. Nu is het aan mij om zijn punten om te zetten in resultaat.” - Pascal D'Helft, zaakvoerder

Professioneel afsprakenbeheer

Sanmax is gestart met de bouw van websites. Gaandeweg zijn er een aantal activiteiten bijgekomen, zoals webdevelopment, webhosting en e-mailmarketing. Doordat het bedrijf kan terugblikken op een jarenlange ervaring, is er intern heel wat kennis aanwezig in een breed veld van IT- en webtoepassingen. Om het bedrijf stelselmatig op een hoger niveau te tillen, worden regelmatig nieuwe ontwikkelingen overwogen en getest. Op vraag van een callcenter dat afspraken van dokters beheert en verwerkt, ontstond zo’n vijftien jaar geleden de vraag om een applicatie rond online agendabeheer te ontwikkelen.

Idee

Sanmax startte met de ontwikkeling van een online agenda. Later volgde ook rechtstreeks de vraag van artsen en specialisten naar het product. Aangezien er - naast de medische sector - ook voldoende andere potentiële klanten zijn in de industriële- en dienstensector die met één (of meerdere) afgeleide(n) van deze versie een kostenbesparing kunnen doorvoeren, werd de Sanmax Online Agenda losgekoppeld van de andere activiteiten. De online agenda staat synoniem voor professioneel afsprakenbeheer. Het softwarepakket vereenvoudigt de dagelijkse planning en verlaagt de werkdruk aanzienlijk. Het is mogelijk de agenda te gebruiken op websites of via apps op een smartphone of tablet.

Hindernissen

Door verder te gaan met de corebusiness heeft Sanmax de verdere ontwikkeling en commercialisatie van de online agenda steeds weer uitgesteld. Bovendien had het bedrijf van Pascal D’Helft nood aan ondersteuning bij het opstellen van een businessplan en de uitvoering van de swot-analyse.

Oplossing

Innotek coach Geert Jeurissen van Topadvies Vlaanderen hielp Sanmax bij de verdere uitbouw van de nieuwe activiteit ‘Online Agenda’. Zo bood hij onder meer ondersteuning inzake Finance, Legal en Marketing.

Coach: Geert Jeurissen (Topadvies Vlaanderen)
“Wij zagen snel in dat met de bestaande online agenda van Sanmax véél meer mogelijkheden waren en hebben de ogen van Pascal D’Helft en zijn team hiervoor geopend. Teamleader Gwen Claes heeft zich zeer open en meegaand opgesteld en wij hebben hier samen een mooi verhaal geschreven.”
Traject
  • Brainstormsessie en de organisatie van een actieplan voor de personeelsbezetting
  • Begeleiding bij het opstellen van een financieel plan
  • Uitvoeren van een swot-analyse voor het bepalen van de doelgroep en producten
  • Begeleiding bij het opstellen van een marketingplan
  • Begeleiding bij het opstellen van een businessplan
  • Begeleiding bij de uitwerking van een nieuwe juridische structuur
Resultaten

Tijdens een brainstormsessie werd de toekomst van de online agenda besproken. Hieruit is voortgekomen dat Pascal de nieuwe activiteit verder zal trekken, nauw bijgestaan door Nelly Gerits. Op 1 april 2015 werd de Sanmax Online Agenda officieel opgestart. Gezien in de bestaande vennootschap Sanmax bvba een commercieel gebouw zit en Sanmax Online Agenda zich hier gaat vestigen, werd beslist deze activiteit niet juridisch af te splitsen van de bestaande vennootschap. Alle andere activiteiten van het oude Sanmax werden wel afgesplists en vinden voortaan plaats onder de naam Sanmax Projects bvba.

Geert Jeurissen hielp Pascal bij het opstellen van een financieel plan. De nieuwe ontwikkelingen inzake agendabeheer worden geschat een bijdrage van zo’n 40% te leveren in het eerste jaartotaal van de entiteit. Bedoeling is om de bestaande online agenda aan te passen aan de noden van niet-medische klantengroepen. Er werd een nieuwe website gemaakt en ook de nodige marketingacties werden opgezet. Momenteel beschikt Sanmax Online Agenda over verschillende klanten uit de dienstensector, zoals politiezones, groene gemeenteloketten, ACV nationaal, banken, reisbureaus, advocatenbureaus enzovoort.

Deel dit op sociale media: