• Met de financiële steun van:

Kazi helpt het juiste talent aan de juiste job op de juiste plaats

Kazi BVBA

“De ondersteuning van Innotek is belangrijk geweest bij het maken van de juiste keuze met betrekking tot de juridische structuur, het aanspreken van de juiste externe adviseurs en de aanpak van de intellectuele eigendommen.” - Nikolaas Bellens, zaakvoerder

Digitaal preselectie-instrument

4 op de 10 nieuwe werknemers kijken binnen het jaar uit naar een nieuwe job. Dit komt, omdat de bedrijfscultuur van hun huidige job vaak niet aansluit bij zijn of haar verwachtingen. Daarnaast worden selectie- en rekruteringverantwoordelijken alsmaar vaker geconfronteerd met functies die niet ingevuld geraken op de normale, analoge weg. Terwijl voor andere functies niet-gekwalificeerde sollicitanten in rijen staan aan te schuiven. Riverrun, gespecialiseerd in organisatiemanagement, wil hier iets aan doen. Samen met HR-expert in talent- en loopbaanmanagement Hura ging het bedrijf op zoek naar een innovatieve oplossing. 

Idee

Riverrun en Hura startten met de ontwikkeling van een digitale preselectietool voor werkzoekenden, werkgevers en intermediairs, waarbij de mens – en niet de job – centraal staat. Dit instrument moet helpen het juiste talent te matchen met de juiste job op de juiste plaats en dat door te focussen op cultuur, werkwaarden en (team)rol. Daarnaast zal de tool op termijn talent ook de weg naar mogelijke ontwikkelingstrajecten aanwijzen en de lokale opties inzake loopbaanbegeleiding belichten. De nieuwe activiteit werd opgezet in de spin-off Kazi. Waar Riverrun instond voor de uitwerking van het digitale concept, werkte Hura samen met Thomas More aan de inhoudelijke ontwikkeling van de tool.

Hindernissen

Het vernieuwend, multidisciplinair concept vergt een duidelijke selectie van partijen waarmee moet samengewerkt worden. Ook een degelijke coördinatie en controle op het behoud van focus is essentieel. De grote hoeveelheid betrokken partners, maakte de opstart van de activiteit als externe vennootschap Kazi BVBA vrij complex.

Oplossing

Riverrun en Hura deden beroep op de externe ondersteuning van Innotek om de hindernissen onder handen te nemen. Hans Bracquené was de coach die beide bedrijven begeleidde bij de opstart van spin-off Kazi BVBA. 

Coach: Hans Bracquené (Bracquené Legal Consulting)
“Op korte termijn dienden verschillende juridische vragen beantwoord te worden: de structuur voor de samenwerking met de onderzoekspartner, de oprichting van de vennootschap en de verhouding tussen de verschillenden oprichters, alsook een voorstel voor bijkomende investeerders. Intens overleg tussen alle stakeholders leidde tot een succesvolle afronding daarvan.”
Traject
  • Juridische ondersteuning bij de oprichting
  • Begeleiding bij de samenwerking met partners
  • Ondersteuning bij IP bescherming
Resultaten

Kazi BVBA werd op 30 juni 2015 gelanceerd. Thomas More is betrokken als onderzoekspartner en staat in voor de academische validering van de diverse testen. Deze samenwerking en de bouw van de digitale tool heeft Kazi BVBA een belangrijke IWT-subsidiëring opgeleverd. Naast een samenwerkingsovereenkomst met Thomas More, werd er een consensus gesloten met een first tier IT-onderneming uit de regio. Het Data Protection Institute (DPI) werd gecontracteerd voor de bewaking van alle aspecten m.b.t. databeveliging en privacybescherming.

Momenteel zijn de testen volledig klaar. Een eerste prototype is beschikbaar. In een volgende fase wordt de eerste digitale versie ontworpen en geprogrammeerd op basis van real life feedback van studenten, pas afgestudeerden en pilootbedrijven.

Deel dit op sociale media: