• Met de financiële steun van:

Corporify optimaliseert corporate housekeeping en legal compliance

Corporify

“De coaching van Maarten Laga was onontbeerlijk bij de opstart van Corporify. Mede dankzij zijn ondersteuning konden we beroep doen op een IWT-subsidie.” - Maarten Poulussen, zaakvoerder

Simplify your corporate housekeeping & legal compliance

Vanuit zijn opgedane ervaring bij een juridisch kantoor in het Brusselse, gespecialiseerd in corporate law en sociaal recht, ontstond bij advocaat Maarten Poulussen de interesse om de mogelijkheden rond legal data en IT te combineren. De softwareomgeving biedt immers heel wat toegevoegde waarde voor de interne werking van diverse bedrijven.

Idee

Legal compliance, corporate governance en risk management vormen vaak een complex, kostenintensief en tijdrovend gegeven. Om voortaan de werking van legal in het bedrijfsleven efficiënter te organiseren, startte Maarten Poulussen met de ontwikkeling van een softwareapplicatie, die legal data en documenten centraliseert en hergebruikt in automatisatietoepassingen. Deze veilige locatie voor legal data en documenten is overal toegankelijk en biedt een tijdbesparende oplossing voor de dagdagelijkse workflow van bedrijven. Met behulp van het platform kan snel en eenvoudig klanteninformatie verkregen en gedeeld worden. Daarnaast kunnen gegevens automatisch ingevuld worden in diverse gedigitaliseerde standaarddocumenten. Om het idee om te zetten in realiteit, richtte Maarten Poulussen de start-up Corporify CVBA op. 

Hindernissen

Maarten Poulussen is een advocaat met weinig ervaring op vlak van de verdeling, installatie en verkoop van een softwarepakket. Hij kampte met heel wat vragen m.b.t. het technische en zakelijke aspect. Maarten Poulussen kon ondersteuning gebruiken bij het samenstellen van een team, de financiering, positionering op de markt en de uitwerking van een go-to market strategie.

Oplossing

Corporify deed beroep op de externe ondersteuning van Innotek-coach Maarten Laga om de hindernissen onder handen te nemen. 

Coach: Maarten Laga (Luctor Consulting)
“Maarten Paulussen is een kei in zijn vakgebied, die ook steeds openstaat voor nieuwe ideeën en andere opvattingen. Ik hielp hem de stap zetten naar een productgericht businessmodel.”
Traject
  • Begeleiding bij het definiëren van de marktfocus
  • Ondersteuning bij het uitwerken van een financieel/investeringsplan
  • Begeleiding bij het in kaart brengen van de internationale markt
  • Ondersteuning bij het zoeken naar bijkomende investeringsmiddelen (IWT,…)
  • Begeleiding bij het opzetten van een go-to-market plan, inclusief selectie van geschikte partners
Resultaten

Aan de hand van een aantal workshops met diverse actoren werd een precieze productdefinitie uitgewerkt, rekening houdend met de realistische, technologische mogelijkheden, alsook met de directe wensen van de diverse klantensegmenten. Daaruit werd een development roadmap uitgetekend, waarrond een marktpositionering en marketingstrategie werd geformuleerd. Een aantal externe partners werden gevonden voor de verdere ontwikkeling van het product.

In juli 2015 werd de venootschap Corporify CVBA opgericht. Eind 2015 kreeg het bedrijf groen licht voor een IWT-subsidie. Deze subsidie heeft Corporify gebruikt om verder onderzoek te verrichten naar de architectuur en aanpak van de bouw van de applicatie, alsook om een marktonderzoek te organiseren.

Momenteel wordt een eerste MVP getest bij enkele early adopters. Binnenkort wordt een eerste marktwaardig product gelanceerd dat gebruikt kan worden bij juridische kantoren of intern bij bedrijven. Naast de verdere finalisering van de applicatie, is Corporify ook volop bezig met business development en marketing met het oog op de publieke release van de applicatie.  

Het pakket wordt eerst gelanceerd in België. Vervolgens is het de bedoeling om het idee ook internationaal te lanceren. Hiervoor is uiteraard de nodige financiering vereist.

Deel dit op sociale media: