• Met de financiële steun van:

Scheys Beton lanceert gepatenteerd droogstapelsysteem Stackton

Blockmasters Technology

“In bepaalde domeinen schoot onze kennis tekort, waardoor we op zoek moesten gaan naar een partner die we konden vertrouwen en die ons alle nodige informatie kon bezorgen.” - Evrard Frederickx, zaakvoerder

Betonnen lego klaar voor de wereld

Toen Evrard Frederickx in 1995 Scheys Beton overnam, was het bedrijf gekend voor zijn betonnen gevelstenen en breedvloerplaten en begonnen getrommelde betonklinkers aan hun opmars. Het bedrijf beschikte over een unieke state-of-the-art Amerikaanse machine waarmee maatvaste, getrommelde betonklinkers de deur uitvlogen, op weg naar de opritten van de populaire Vlaamse fermetten. In 2001 investeerde Scheys Beton in een nieuwe fabriek en machine die veel sneller produceerde dan de vorige. En toen kwam de crisis, stortte de fermettewereld in en daarmee ook de markt van de rustiek getrommelde betonklinkers. Zaakvoerder Evrard Frederickx moest op zoek gaan naar een gat in de markt. 

Idee

Met Stackton ontwikkelde Scheys Beton een kostenefficiënt en ecologisch verantwoord droogstapelsysteem, waarbij geen verbindingsmiddelen aan te pas komen. Het systeem is ideaal om op een eenvoudige manier kwaliteitsvolle, duurzame muren en grondkeringen te realiseren en om hoogte-of niveauverschillen op te vangen. Stackton is het snelste bouwsysteem op de markt. Bovendien is het recycleerbaar. Daarnaast werd begin 2016 ook de Megastackton voorgesteld, die geschikt is om geluidsmuren mee op te trekken.

Hindernissen

Omwille van een zekere onwetendheid inzake intellectuele eigendomsrechten, had Scheys Beton nood aan kwalitatieve, externe en betrouwbare ondersteuning. Daarnaast was ook het (inter)nationaal vermarkten van het patent en product een moeilijkheid voor de KMO. Hoe meer je investeert, hoe sneller je het product op de markt kan introduceren, maar hoe groter het verlies als deze introductie tegenvalt. Dit alles bracht belangrijke beslissingen met zich mee, waarvoor externe expertise was aangewezen. 

Oplossing

Om zeker te zijn van een doeltreffende, betrouwbare ondersteuning, deed Scheys Beton beroep op de expertise van Innotek. Dankzij de goede samenwerking met de Oostenrijkse partner Kandussi en de begeleiding van coach Hans Bracquené kon het bedrijf zich blijven focussen op de eigen productie en markt. 

Coach: Hans Bracquené (Bracquené Legal Consulting)
“Evrard en zijn team barsten van de ideeën. De zaakvoerder weet dat succesvolle vernieuwing en internationalisering voorwaarden zijn om zijn bedrijf verder te kunnen uitbouwen in een klassieke sector. Ik hielp hem hierbij door sluitende contracten en een sterke bescherming van zijn vinding.”
Traject
  • Begeleiding bij het traject van Intellectuele eigendom (IE)
  • Begeleiding bij contractonderhandelingen
  • Begeleiding bij het oprichten van de vennootschap en bij het verkrijgen van licenties
Resultaten

De vennootschap, Blockmasters Technology, werd in 2014 opgericht door Scheys Beton en zijn Oostenrijkse partner Kandussi. De partijen bereikten een akkoord over de statuten, de inbreng van de technologieën, het verdere samenwerkingsverloop en de aandeelhoudersverhoudingen.

Voor de inbreng van de producten en technologieën in de spin-off werd een modellicentie opgesteld die voor elke inbreng zal gehanteerd worden. Veel aandacht werd besteed aan de octrooisituatie rond de Stackton-technologie. Er bestaat een Belgisch octrooi dat zal uitgebreid worden, maar het is nu al duidelijk dat een strakke opvolging vereist is om mogelijke inbreuken tijdig te voorkomen.

Momenteel beschikt Scheys Beton over honderden referenties in de kleine Stackton One. Zo is er al een Oostenrijkse producent die de Ministackton produceert en die ook interesse vertoont in de Megastackton. Daarnaast zijn er contacten met Saudi-Arabië. Op termijn volgt de introductie van de Megastackton bij bedrijven.

Deel dit op sociale media: