• Met de financiële steun van:

Agilians brengt business process management naar KMO’s

Agilians

“De tussenkomst van Innotek is uiterst waardevol gebleken. Hun ervaring en advies op
organisatorisch en managementniveau liet ons toe de juiste basis te leggen voor de
huidige groei.” - Tom Boonen, zaakvoerder

Work smarter not harder

Na strategische functies bij IBM startte Tom Boonen in 2010 AGServ op, een consultancybedrijf dat klanten op huurbasis adviseert in het efficiënt implementeren van nieuwe technologieën. Heel wat grote bedrijven, zoals SD Worx en Belfius, huurden AGServ specialisten in om intern werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor waren de consultants vaak voor langere periodes gebonden, wat ervoor zorgde dat AGServ slechts enkele klanten kon bijstaan. Aangezien Tom het als een missie zag om een bredere markt aan bedrijven vooruit te helpen, kwam er het idee om een spin-off op te richten.

Idee

De werkdruk binnen bedrijven en organisaties wordt alsmaar groter. Daarnaast verloopt de communicatie en collaboratie vaak moeizaam, omwille van onjuiste tools en methodes, waardoor het overzicht al snel ver zoek is. Agilians wil hierop inspelen door bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te verbeteren met behulp van SmartWay, een platform dat bedrijfsprocessen ondersteunt. Hierdoor slagen klanten erin taken optimaal uit te voeren, efficiënter te communiceren en effectiever samen te werken. Agilians focust sterk op het verbeteren van activiteiten waar het meeste voordeel uit te halen valt, zoals een kostenverlaging en een kwaliteitsverbetering.

Hindernissen

Zaakvoerder Tom Boonen en zijn team hebben een grondige IT-kennis, maar ook andere belangrijke bedrijfsdomeinen moesten op hetzelfde niveau gebracht worden om van Agilians een succes te maken. De spin-off had nood aan een degelijke structuur, een marketingplan en visibiliteit in de markt.

Oplossing

Marketing, Human Resource Management en Finance werden geïdentificeerd als strategische domeinen waarin externe ondersteuning waardevol was. Innotek-coach Maarten Laga van Luctor Consulting gcv gaf Agilians waardevolle inzichten en introduceerde domeinspecialisten. Ook de omschakeling van een service naar een product gerelateerd businessmodel werd ondersteund.

Coach: Maarten Laga
“Het was meteen duidelijk dat Tom een grootse visie heeft en een ongebreidelde energie om die visie waar te maken. Als coach bestond de belangrijkste taak erin om de organisatie zo te helpen opzetten dat die energie zo scherp en efficiënt mogelijk kon gebundeld worden.”
Traject
  • Begeleiding bij de studie van Intellectuele eigendom (IE) rond de haalbaarheid van een cloud-based BPM platform
  • Ondersteuning bij de uitwerking van een go-to-market strategie, met bijhorend businessmodel
  • Begeleiding bij het uitwerken van een financieel plan en de financieringsbehoefte
  • Ondersteuning bij het opzetten van een relatie tussenmoeder-en dochterbedrijf
Resultaten

Een groot deel van de begeleiding werd besteed aan de uitwerking van een go-to-market strategie, waarvoor duidelijkheid nodig was in de interne structuur van de spin-off. De beoogde activiteiten en doelgroepen werden afgebakend, wat leidde tot een structurele opsplitsing in ± drie onafhankelijke business units: BPM consultancy, BPM Internet of Things en de ontwikkeling van het SmartWay-platform. Vervolgens werd een financieel plan uitgewerkt, waarbij de eerste twee businessunits investeringsruimte moesten creëren om de ontwikkelingskosten van het SmartWay-platform te kunnen dragen. Tevens werd er een overeenkomst met de Universiteit Hasselt uitgewerkt. Rond deze samenwerking werd een subsidiedossier voorbereid. De relatie met AGServ, het moederbedrijf, werd door de komst van Agilians bemoeilijkt. Het moederbedrijf is in handen gebleven van de ene vennoot, terwijl Tom Boonen overgestapt is naar Agilians.

Deel dit op sociale media: